ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 23 กรกฎาคม 2567 50 76 Share


กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจชาวราชภัฏร่วมต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมรัตนอาภา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (รูปแบบกิจกรรม Onsite และ Online)

เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2567 71 126 Share


กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University KPRU ภายใต้โครงการ สร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฎาคม 2567 70 71 Share


กิจกรรมเตรียมความพร้อมทำดีด้วยหัวใจต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง สืบสานบทเพลงเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

กิจกรรมเตรียมความพร้อมทำดีด้วยหัวใจต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
สืบสานบทเพลงเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team

เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2567 2 6 Share


บุหรีไฟฟ้า ภัยร้ายซ่อนลึก พบกับอันตรายของบุหรีไฟฟ้า

อันตรายของบุหรีไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567 7 37 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน HAPPY University